| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 122/XV/2016 Rady Gminy Włodowice

z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XIV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Włodowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6n ust.1, art. 6m ust.1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 250)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 117/XIV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Włodowice załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

2. W § 3 dodaje się ust. 3. o treści:

"3. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w następujących formatach danych XML; DOC; RTF; CSV; TXT; GIF; TIF;BMP; JPG; PDF; ZIP. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak


Załącznik do Uchwały Nr 122/XV/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik deklaracja

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »