| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 213/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446) w związku z art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwal, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona przez właścicieli nieruchomości do 15 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty, bez wezwania.

2. Wysokość miesięcznej stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Kłobucku lub przelewem na rachunek bankowy gminy Nr: 39 8248 0002 1000 0000 0361 0001.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku


Danuta Gosławska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »