| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/179/2016 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 31 sierpnia 2016r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice

Na podstawie art. 10 a i art. 10b ust. 1 w zw. z ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2017r. wprowadza się wspólną obsługę finansowo-księgową w ramach Urzędu Gminy Mierzęcice jako jednostki obsługującej.

§ 2. Wspólna obsługa prowadzona będzie dla następujących jednostek obsługiwanych:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach ul. Wolności 68

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach ul. Kolejowa 122

3) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przeczycach ul. Tysiąclecia 6

4) Szkoła Podstawowa w Toporowicach ul. Czerwonego Zagłębia 6

5) Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach ul. Wolności 68

6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi ul. Zawadzkiego 161

7) Przedszkole Publiczne "Radosny Zakątek" w Mierzęcicach ul. Bankowa 24

§ 3. W ramach wspólnej obsługi prowadzonej przez Urząd Gminy będzie znajdowało się prowadzenie spraw jednostek gminy wskazanych w § 2 w zakresie obsługi finansowo - księgowej polegającej na prowadzeniu scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych, m.in. poprzez:

1) Prowadzeniu dokumentacji finansowo - księgowej obsługiwanych jednostek

2) Organizowaniu i prowadzeniu obsługi bankowej, prowadzeniu księgowości syntetycznej

3) Sprawdzaniu dokumentów pod względem formalno - rachunkowym

4) Sporządzanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników obsługiwanych jednostek

5) Opracowywanie na wniosek Dyrektora jednostki obsługiwanej planów finansowych i jego zmian

6) Sprawowania kontroli przestrzegania dyscypliny budżetowej przez obsługiwane jednostki

7) Potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem Skarbowym, a także sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach oraz dokonywanie rocznego rozliczenia

8) Prowadzenie rozliczania składek ZUS wraz z dokumentacją

9) Obliczanie zasiłków chorobowych i zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego

10) Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługiwanych jednostek

11) Sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno-rentowych pracowników obsługiwanych jednostek oraz do innych celów na wniosek pracownika

12) Zgłaszanie zleceniobiorców do ZUS

13) Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i GUS dla obsługiwanych jednostek

14) Rozliczanie podróży służbowych

15) Ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac obsługiwanych jednostek

16) Obsługa funduszu świadczeń socjalnych obsługiwanych jednostek

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Kyrcz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »