Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.64.2016 Rady Gminy Lyski

z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobie rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lyski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe