Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 7 września 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe