Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 22.222.2016 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 15 września 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII.42.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe