Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 253/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie ze skargi Renaty Midury, Franciszka Nycza, Kacpra Midury, Karola Midury, Sylwii Midury na uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 29 stycznia 2013 r. nr XXVI/666/2013 w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe