Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/148/2016 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 14 września 2016r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Burmistrza Miasta Pszów oraz nagród dyrektora przedszkola, dyrektora szkoły podstawowej, dyrektora gimnazjum, dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pszów, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe