Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/215/16 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 22 września 2016r.

w sprawie ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku dokonanego podziału nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe