Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/285/2016 Rady Miasta Wisła

z dnia 27 września 2016r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisła

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe