Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/187/2016 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 września 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe