Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/195/16 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 września 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr XIX/185/16 z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr XVI/163/16 z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Zebrzydowice budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - biologicznych, przydomowych przepompowni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych przyłączy wodociągowych dla istniejących budynków mieszkalnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe