Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4110.42(4).2016.1258.AMa, OKA.4110.44(4).2016. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 28 września 2016r.

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzamnie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła Spółki Energetycznej ,,Jastrzębie" S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe