Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/239/16 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 września 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe