Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/148/2016 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 30 września 2016r.

w sprawie zmiana uchwały nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Jeleśnia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim Gminy Jeleśnia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe