Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/169/2016 Rady Gminy Lubomia

z dnia 27 września 2016r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe