Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.493.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 października 2016r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 214/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe