Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/498/2016 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 13 października 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe