Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/150/2016 Rady Gminy Miedźna

z dnia 18 października 2016r.

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe