Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/269/2016 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 października 2016r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe