Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/206/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 20 października 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe