Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Racibórz; Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 5 października 2016r.

do Porozumienia z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenie zasad uczęszczania uczniów Gminy Krzyżanowice na zajęcia z religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, mieszczącego się w Raciborzu przy ul. Cecylii 7

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe