Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 181/XXV/2016 Rady Gminy Konopiska

z dnia 20 października 2016r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe