Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 25 października 2016r.

w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ogrodzieniec w 2017 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe