Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.XXIII.61.2016 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 października 2016r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe