Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/521/2016 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 25 października 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe