Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX-220-2016 Rady Gminy Nędza

z dnia 31 października 2016r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta udziałów i akcji Gminy Nędza w spółkach prawa handlowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe