Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/134/2016 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 3 listopada 2016r.

w sprawie zmiany statutu sołectwa Świbie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe