Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/139/2016 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 3 listopada 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/142/09 Rady Gminy Wielowieś z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wielowieś

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe