Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/179/16 Rady Gminy Herby

z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe