Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr E.031.11.2016 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 19 października 2016r.

w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie w punkcie katechetycznym w Rybniku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe