Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr 1/2016 Wójta Gminy Milówka; Wójta Gminy Rajcza

z dnia 30 września 2016r.

w sprawie współdziałania Gminy Milówka z Gminą Rajcza w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe