Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Gilowice; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 26 października 2016r.

do Porozumienia nr 49/KT/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Gilowice prowadzenia zadania pn. "Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe