Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Zawiercie; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 26 października 2016r.

do Porozumienia nr 70/KT/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawiercie prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796 w Zawierciu"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe