Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks Wójta Gminy Konopiska; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 31 października 2016r.

do Porozumienia nr 63/KT/2016 z dnia10 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Konopiska prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Kopalnia - etap I"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe