Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks Wójta Gminy Nędza; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 2 listopada 2016r.

do Porozumienia nr 72/KT/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Nędza prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Nędzy"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe