Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Łękawica; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 2 listopada 2016r.

do Porozumienia nr 46/KT/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Łękawica prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Łękawicy - etap III"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe