Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 3 listopada 2016r.

do Porozumienia nr 30/KT/2016 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasteczko Śląskie prowadzenia zadania pn. "Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Miasteczku Śląskim"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe