Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Jeleśnia; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 4 listopada 2016r.

do Porozumienia nr 44/KT/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Jeleśnia prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe