Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Lyski; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 7 listopada 2016r.

do Porozumienia nr 75/KT/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Lyski prowadzenia zadania pn. "Przebudowa odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Żytna - etap IV"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe