Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 17 listopada 2016r.

do Porozumienia nr 65/KT/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Ogrodzieniec prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Podzamcze - etap II"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe