Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/346/16 Rady Miasta Knurów

z dnia 16 listopada 2016r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Miasta Knurów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe