Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI-226-2016 Rady Gminy Nędza

z dnia 25 listopada 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe