Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr OG-BR.0007.26.139.2016 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2017 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe