Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr OG-BR.0007.26.141.2016 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe