Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/427/16 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Bytomia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe