Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/436/16 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe