Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/437/16 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe