Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/438/16 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/242/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe