Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/440/16 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta niepublicznym szkołom, przedszkolom, szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe